Meteen naar de inhoud

Privacy policy

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Coro Wheels BV ("Coro Wheels BV", "wij", "ons" of "onze") de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") verzamelt, beschermt en gebruikt, u (" Gebruiker ”,“ u ”of“ uw ”) kan verstrekken op de corowheels.eu website en een van zijn producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u deze informatie kunt openen en bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op individuen die we niet in dienst hebben of beheren.

Automatische verzameling van informatie

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en als zodanig hanteren we het geen logboeken-beleid. We mogen slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is om de Website of Services te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet anderszins geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou identificeren.

Inzameling van persoonsgegevens

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder informatie vrij te geven waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter een aantal van de functies van de website wilt gebruiken, kan u worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). We ontvangen en slaan alle informatie op die u bewust aan ons verstrekt wanneer u online formulieren op de website invult. Indien nodig kan deze informatie het volgende bevatten:

  • Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, etc.
  • Contactgegevens zoals e-mailadres, adres, etc.

U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Persoonlijke informatie opslaan

We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan ​​is. We kunnen alle geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van of uw persoonlijke informatie bevatten, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om onze website en services voor u beschikbaar te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Een deel van de informatie die we verzamelen is rechtstreeks van u afkomstig via onze website. We kunnen echter ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit andere bronnen. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Verbeter producten en diensten
  • Stuur marketing- en promotionele communicatie
  • Reageer op vragen en bied ondersteuning
  • Reageer op juridische verzoeken en voorkom schade
  • Beheer en gebruik onze website en services

Het verwerken van uw persoonlijke informatie hangt af van hoe u met onze website omgaat, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) Verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) Verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van ons officieel gezag; (v) Verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.

Houd er rekening mee dat het onder sommige wetgevingen mogelijk is om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. In ieder geval lichten we graag de specifieke rechtsgrond toe die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Informatieoverdracht en opslag

Afhankelijk van uw locatie, kan het overbrengen van gegevens en het opslaan van uw gegevens in een ander land dan uw land plaatsvinden. U hebt recht op informatie over de juridische basis van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of die is opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij ons met behulp van de informatie in de rubriek contact.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw door ons verwerkte informatie. U hebt met name het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om toestemming in te trekken als u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming; (iii) u heeft het recht om te leren als informatie door ons wordt verwerkt, om informatie over bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en om te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd; (v) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan; (vi) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw Persoonlijke Informatie van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze ongehinderd door te sturen naar een andere controller. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, in de uitoefening van een officiële autoriteit die bij ons berust of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een reden te verstrekken die verband houdt met uw specifieke situatie om de bezwaar. U moet echter weten dat, mocht uw persoonlijke informatie worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te leren, of we persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Eventuele verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen worden gericht aan Coro Wheels BV via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo vroeg mogelijk door Coro Wheels BV worden behandeld.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in via onze website of service. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze website of service zonder hun toestemming.

Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via onze website of dienst, neem dan contact met ons op. U moet ook minimaal 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd dit namens u toestaan).

Nieuwsbrieven

We bieden elektronische nieuwsbrieven waarop u zich op elk moment vrijwillig kunt abonneren. We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden bekendmaken, behalve voor zover toegestaan ​​in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie of voor het gebruik van een externe provider om dergelijke e-mails te verzenden. We bewaren de informatie die via e-mail wordt verzonden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet wordt in alle door ons verzonden e-mails duidelijk vermeld van wie de e-mail afkomstig is en wordt duidelijk aangegeven hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing-e-mails niet meer te ontvangen door de afmeldinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen.

Cookies

De website maakt gebruik van "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op een unieke manier aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische doeleinden om onze website en services te gebruiken. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstelling meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Ga naar voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren internetcookies.org

Naast het gebruik van cookies en gerelateerde technologieën zoals hierboven beschreven, kunnen we ook bepaalde externe bedrijven toestaan ​​ons te helpen reclame te maken die volgens ons van belang kan zijn voor gebruikers en om andere gegevens over gebruikersactiviteiten op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties weergeven die ook cookies kunnen plaatsen en op andere manieren het gedrag van gebruikers kunnen volgen.

Volg geen signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die naar websites die u bezoekt aangeeft dat u uw online activiteit niet wilt laten volgen. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd verplaatsen over verschillende websites. Onze website volgt zijn bezoekers niet in de loop van de tijd en op websites van derden. Sommige sites van derden houden echter mogelijk uw browse-activiteiten bij wanneer ze u van dienst zijn, waardoor ze kunnen aanpassen aan wat ze u aanbieden.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites of derden. We raden u aan op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in de controle en bewaring ervan. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn van het internet die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die worden uitgewisseld tussen u en onze Website kan niet worden gegarandeerd; en (iii) al dergelijke informatie en gegevens kunnen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij, ondanks de beste inspanningen.

Gegevenslek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de website in gevaar is gebracht of dat persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek, zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als de wet anderszins vereist is. Als we dat doen, sturen we je een e-mail.

Juridische bekendmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid te beschermen of de veiligheid van anderen, onderzoek fraude of reageer op een verzoek van de overheid. In het geval we een zakelijke transitie doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van zijn activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke informatie waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

Veranderingen en amendementen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bijwerken en u op de hoogte stellen van alle materiële wijzigingen in de manier waarop we met persoonlijke informatie omgaan. Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de door u verstrekte contactgegevens. Elke bijgewerkte versie van dit privacybeleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene privacybeleid, tenzij anders aangegeven. Als u de Website of Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene Privacybeleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen. We zullen uw persoonlijke gegevens echter niet zonder uw toestemming gebruiken op een manier die wezenlijk anders is dan wat werd vermeld op het moment dat uw persoonlijke gegevens werden verzameld.

Acceptatie van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of haar Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om de website en de bijbehorende services te gebruiken of te bezoeken.

Contact met ons op

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u dit doen via de Contactformulier of stuur een e-mail naar info@corowheels.eu

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in juni 11, 2020

 


 

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Beleid") beschrijft wat cookies zijn en hoe Coro Wheels BV ("Coro Wheels BV", "wij", "ons" of "onze") ze gebruikt op de corowheels.eu website en een van zijn producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

U dient dit beleid te lezen, zodat u begrijpt welk type cookies we gebruiken, de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het accepteren of weigeren van het gebruik van cookies. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en bewaren, zie onze Privacybeleid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in tekstbestanden die op uw computer of andere apparaten worden opgeslagen wanneer websites in een browser worden geladen. Ze worden veel gebruikt om u en uw voorkeuren te onthouden, hetzij voor een enkel bezoek (via een "sessiecookie") of voor meerdere herhaalde bezoeken (met behulp van een "permanente cookie").

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de Website, en ze vervallen wanneer u de webbrowser sluit.

Persistente cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op onze website te onthouden en op uw desktop of mobiele apparaat te blijven, zelfs nadat u uw browser hebt afgesloten of uw computer opnieuw hebt opgestart. Ze zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor u tijdens het bezoeken van onze website of het gebruik van onze services.

Cookies kunnen worden ingesteld door de website ("first-party cookies") of door derde partijen, zoals degenen die inhoud aanbieden of reclame- of analyseservices op de website aanbieden ("third party cookies"). Deze derde partijen kunnen u herkennen wanneer u onze website bezoekt en ook wanneer u bepaalde andere websites bezoekt.

Welk type cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies stellen ons in staat om u de best mogelijke ervaring te bieden bij het openen en navigeren door onze website en het gebruik van de functies ervan. Met deze cookies kunnen we bijvoorbeeld herkennen dat u een account hebt gemaakt en bent aangemeld bij dat account om toegang te krijgen tot de inhoud.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies laten ons de Website en onze Services bedienen in overeenstemming met de keuzes die u maakt. We zullen bijvoorbeeld uw gebruikersnaam herkennen en onthouden hoe u de Website en Services hebt aangepast tijdens toekomstige bezoeken.

Gebruiken we webbakens of trackingpixels?

Onze e-mails kunnen een "webbaken" (of "trackingpixel") bevatten om ons te vertellen of onze e-mails worden geopend en om doorklikken naar links of advertenties in de e-mail te verifiëren.

We kunnen deze informatie gebruiken voor doeleinden, zoals bepalen welke van onze e-mails interessanter zijn voor gebruikers en om te vragen of gebruikers die onze e-mails niet openen deze willen blijven ontvangen.

De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de pixel naar uw apparaat wordt gedownload, leest u de e-mail in platte tekst of met afbeeldingen uitgeschakeld.

Wat zijn uw cookie-opties?

Als het idee van cookies of bepaalde soorten cookies u niet bevalt, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om reeds ingestelde cookies te verwijderen en geen nieuwe cookies meer te accepteren. Ga naar voor meer informatie over hoe u dit kunt doen of voor meer informatie over cookies internetcookies.org

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit beleid met betrekking tot de website of services te allen tijde te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit beleid op de website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Acceptatie van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of haar Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om de website en de bijbehorende services te gebruiken of te bezoeken.

Contact met ons op

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over zaken die verband houden met ons gebruik van cookies, kunt u dit doen via de Contactformulier of stuur een e-mail naar info@corowheels.eu

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in juni 11, 2020